Màn hình HUD : Màn hình hiển thị thông tin lên kính lái xe HUD Vietmap thông minh, cung cấp thông tin dữ liệu giao thông, hướng dẫn chỉ đường chi tiết, an toàn và dễ dàng.

-20%
4.500.000
Mua ngay
-4%
430.000
Mua ngay
-24%
590.000
Mua ngay
-82%
150.000
Mua ngay
-20%
450.000
Mua ngay
-6%
650.000
Mua ngay
-51%
320.000
Mua ngay
-31%
450.000
Mua ngay